Shobha Karndlaje

Untitled-2

BJP Karnataka

ಇಂದು ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಚೊಕ್ಕಹಳ್ಳಿ-ಪಿಲ್ಲಗುಂಪೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆಯವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ೬೦ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ

138c03468d-5c29-4920-b776-f0f3724fabe9

Quotes

If you would createsomething,you must be something.

— Johann Wolfgang von Goethe

Newsletter

Get latest updates of my blog, news, media watch in your email inbox. subscribe to my newsletter